Main » Photo album » Handmade » Hàng tăm, gỗ
Sử dụng tăm tre, diêm và các vật liệu từ thiên nhiên, qua bàn tay tài hoa đã trở thành những sản phẩm tinh xảo và nghệ thuật. Hãy xem và cảm nhận

Photos in album: 4
Sort by: Ngày đăng · Xếp hạng · Bình luận · Xem · Tên + giá sản phẩm
 • Xem
  Tên shop/doanh nghiệp
  Tên sản phẩm
  Giá bán
  Liên hệ mua hàng
  Thông tin thêm


 • Xem
  Tên shop/doanh nghiệp
  Tên sản phẩm
  Giá bán
  Liên hệ mua hàng
  Thông tin thêm


 • Xem
  Tên shop/doanh nghiệp
  Tên sản phẩm
  Giá bán
  Liên hệ mua hàng
  Thông tin thêm


 • Xem
  Tên shop/doanh nghiệp
  Tên sản phẩm
  Giá bán
  Liên hệ mua hàng
  Thông tin thêm